landing page html templates

KLASA POLITECHNICZNA

matematyka - fizyka
obsługa programów inżynierskich

Doskonale przygotujesz się tu na kierunki politechniczne, inżynierię, środowiska, logistykę,  transport, robotykę, architekturę, gospodarkę przestrzenną, zarządzanie, elektronikę, fizykę, budownictwo, matematykę, górnictwo i geologię, mechanikę i budowę maszyn i wiele innych.

U nas już teraz poznasz smak studiów, Wprowadziliśmy dodatkowy przedmiot, bardzo przydatny podczas studiów politechnicznych: OBSŁUGA PROGRAMÓW INŻYNIERSKICH, w ramach którego ukończysz m.in. 90-godzinny kurs obsługi programów graficznych Autocad oraz Inventor. To będzie mocny punkt w Twoim CV, znacznie zwiększający szanse podczas rekrutacji na uczelnie i na rynku pracy.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI:

 język polski i matematyka 

oraz 3 najlepsze oceny z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie, uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum.