html5 templates


MULTIMEDIALNA  PRACOWNIA  3D


Podczas zajęć w tej pracowni zamiast tradycyjnego: "otwórzcie podręczniki" usłyszysz od nauczyciela polecenie: "proszę założyć okulary".
Po chwili znajdziesz się we wnętrzu żyły, w głębi oka, staniesz

naprzeciw wirusa Ebola, albo zajrzysz pod powierzchnię oceanu, 
zaś trójwymiarowemu obrazowi towarzyszy przestrzenny dźwięk.
Wszystko bez konieczności ruszania się z klasy. Ta supernowoczesna pracownia,  jest jedną z najnowocześniejszych sal dydaktycznych w regionie
.