free web templates

KLASA SPOŁECZNA

język polski - biologia matematyka praktyczna

Doskonale przygotujesz się tu na kierunki społeczno-polityczne, socjologię, pedagogikę, psychologię, pedagogikę społeczno-opiekuńczą, nauki polityczne, administrację, rachunkowość i finanse, ekonomię, resocjalizację, wychowanie fizyczne, studia mundurowe i wiele innych.

Marzysz o pracy psychologa, pedagoga lub chcesz prowadzić badania socjologiczne? Jesteśmy przekonani, że w czasie przyszłych studiów przyda Ci się wiedza z zakresu logiki i statystyki oraz innych działów matematyki. Dlatego stworzyliśmy dla Ciebie przedmiot: PRAKTYCZNA MATEMATYKA. Proponowany zestaw przedmiotów umożliwi Ci realizację marzeń.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI:

 język polski i matematyka 

oraz 3 najlepsze oceny z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie, uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum.