how to develop own website

KLASA  AKADEMICKA

matematyka - fizyka informatyka

Doskonale przygotujesz się tu na kierunki ścisłe realizowane zarówno na studiach politechnicznych, jak i uniwersyteckich, w tym: matematykę, robotykę, informatykę, automatykę, elektronikę, budownictwo, ekonomię, inżynierię produkcji, transport, logistykę, geologię, architekturę i inne.

Do tej klasy zapraszamy wszystkich miłośników królowej nauk - matematyki! Dołącz do nas, jeśli przedmioty ścisłe są Twoją mocną stroną. Wykłady pracowników naukowych Instytutu Fizyki i Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego poszerzą Twoje wiadomości z tych przedmiotów. Dodatkowym atutem są zajęcia z LEGO-Mindstorm, realizowane na najwyższym poziomie.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI:

 język polski i matematyka 

oraz 3 najlepsze oceny z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie, uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum.