how to build a site

KLASA PRZYRODNICZA

biologia - chemia
fizyka medyczna - łacina

Doskonale przygotujesz się tu na studia medyczne, farmację, fizjoterapię, dietetykę, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynarię, kosmetologię, biologię, ochronę środowiska, chemię, fizykę medyczną, analitykę medyczną, wychowanie fizyczne, bioinżynierię i inne kierunki.

Wprowadziliśmy dodatkowy przedmiot, który przyda Ci się w przyszłym kształceniu: FIZYKA MEDYCZNA, realizowany we współpracy z Zakładem Fizyki Medycznej UŚ, Kliniką Ortopedii Galen i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bieruniu. Dzięki temu będziesz mógł przekonać się, na czym polega biofeedback i jak przeprowadza się badania tomografem komputerowym. Gwarantujemy lekcje łaciny medycznej.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI:

 język polski i matematyka 

oraz 3 najlepsze oceny z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie, uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum.