free bootstrap theme

KLASA HUMANISTYCZNA

język polski - historia  wiedza o społeczeństwie łacina

Doskonale przygotujesz się tu na wszelkiego rodzaju studia filologiczne i humanistyczne, w tym: filologię polską i filologie obce, prawo, administrację, politologię, socjologię, historię, prawoznawstwo, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, studia mundurowe i inne atrakcyjne kierunki.

Tu kształcić się będą wszyscy, którym przyświeca sentencja Terencjusza "Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce". Proponujemy zajęcia z zakresu historii, realizowane we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Muzeum Katyńskim w Warszawie. Ponadto gwarantujemy lekcje języka łacińskiego, dzięki którym poznasz m.in. terminologię prawniczą.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI:

 język polski i matematyka 

oraz 3 najlepsze oceny z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie, uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum.